El Rebost de la Juliette

En aquesta ocasió us volem parlar d’ un producte  i d’ un espai molt especial. El producte és el pa i l’ espai és El Rebost de la Juliette.

El Rebost de la Juliette es troba a Vilassar de Mar. Es tracta d’ un indret dedicat a la cultura del pa. És un espai acollidor i amb personalitat que a través dels sentits et porta a conèixer els productes elaborats per en Xevi Ramón (Triticum). Pans de qualitat que ens encanten, que recuperen  l’ essència de l’ artesania del pa amb les últimes tècniques .

els pans de Juliette (Triticum) / los panes de Juliette (Triticum)
els pans de Juliette (Triticum) / los panes de Juliette (Triticum)

El Rebost de la Juliette com els seus pans, evoca temps passats però també  és un espai  totalment contemporani. És una botiga alegre, on el color inunda cada una de les superfícies donant com a resultat un espai vital, divertit i càlid. Mobles recuperats, rajoles ceràmiques tipus mosaic hidràulic que aporten estampats a l’ espai i  terres de fusta que donen textura i calidesa.

La Karen, com a encarregada d’imatge i comunicació del negoci, i a la vegada parella del Xevi ens diu:

” Juliette és el nom de la nostra filla, la filla del forner Xevi Ramon, per nosaltres era com una metàfora, ja que Triticum és la mare de tot, de tots els projectes que podem realitzar i viure… Juliette és el resultat de tot això.
Un fill, un projecte on posar-hi tota la nostra passió, il·lusió, on aprendre, on gaudir, on fer el que més ens agrada… lliurement…
I sobretot donar a conèixer la cultura del pa i una filosofia de vida per nosaltres… estimar aquest ofici…”

Els seus productes també els trobem al Triticum  a la Fàbrica Moritz  de Barcelona, on no podem evitar entrar cada vegada que alguna ruta ens porta per destinacions properes.

entrada a Juliette
entrada a Juliette

 

bosses per el pa a Juliette / bolsas para el pan en Juliette
bosses per el pa a Juliette / bolsas para el pan en Juliette

http://elrebostdelajuliette.blogspot.com.es/

 

En esta ocasión os queremos hablar de un producto y de un espacio muy especial. El producto es el pan y el espacio es El Rebost de la Juliette.

El Rebost de la Juliette se encuentra en Vilassar de Mar. Se trata de un lugar dedicado a la cultura del pan. Es un espacio acogedor y con personalidad que a través de los sentidos te lleva a conocer los productos elaborados por Xevi Ramón (Triticum). Panes de calidad que nos encantan, que recuperan la esencia de la artesanía del pan con las últimas técnicas.

botiga Juliette en Vilassar de Mar/ tienda Juliette en Vilassar de Mar
botiga Juliette en Vilassar de Mar/ tienda Juliette en Vilassar de Mar

El Rebost de la Juliette como sus panes, evoca tiempos pasados pero también es un espacio totalmente contemporáneo. Es una tienda alegre, donde el color inunda cada una de las superficies dando como resulta un espacio vital, divertido y cálido. Muebles recuperados, baldosas cerámicas tipo mosaico hidráulico que aportan estampados al espacio, suelos de madera que dan textura y calidez.

Karen, como encargada de imagen y comunicación del negocio, y a la vez pareja de Xevi nos dice:

“Juliette es el nombre de nuestra hija, la hija del panadero Xevi Ramon, para nosotros era como una metáfora, puesto que Triticum es la madre de todo, de todos los proyectos que podemos realizar y vivir… Juliette es el resultado de todo esto.
Un hijo, un proyecto donde poner toda nuestra pasión, ilusión, donde aprender, donde disfrutar, donde hacer el que más nos gusta… libremente… Y sobre todo dar a conocer la cultura del pan y una filosofía de vida por nosotros… querer este oficio…”

Sus productos también los encontramos en Triticum Fábrica Moritz de Barcelona, donde no podemos evitar entrar cada vez que alguna ruta nos trae por destinos cercanos.

 

alguns pans de Triticum / algunos panes de Triticum
alguns pans de Triticum / algunos panes de Triticum

http://elrebostdelajuliette.blogspot.com.es/

VISITES AL 48H OPEN HOUSE BARCELONA

El passat cap de setmana vam acudir a un parell de propostes del 48h OPEN HOUSE BARCELONA. De l’ extensa oferta d’ interessants edificis a visitar vam decantar-nos per un parell de propostes d’ arquitectura moderna al barri de Sant Andreu.

La primera va ser edifici del carrer Biscaia 340, de l’ arquitecte Antoni de Moragas.

vestíbul edifici carrer Biscaia
vestíbul edifici carrer Biscaia

Es tracta d’ un edifici de 250 habitatges entre mitgeres i en xamfrà, que finalitza la seva construcció l’ any 1970. Es un edifici d’ arquitectura sincera, que mostra els materials amb que estan fetes les diferents parts de l’ edifici, com els murs interiors d’ obra vista sense necessitat de ser revestits o enguixats, o l’ estructura de formigó armat que es mostra en el sostre del vestíbul de la planta baixa. A la vegada l’ arquitecte no oblida els materials tradicionals com la ceràmica vidriada, que s’ utilitza com a revestiment de l’única entrada a l’ edifici i als ampits de les finestres en façana, això també es veu en l’ tancament de la zona de pàrquings a base de gelosies calades amb maó massís i les divisions interiors amb maó perforat.

corredor de l' edifici del carrer Biscaia
corredor de l’ edifici del carrer Biscaia

 

gelosia de tancament de l' aparcament de l' edifici del carrer Biscaia

bústires edifici carrer Biscaia
bústires edifici carrer Biscaia

gelosia de tancament de l’ aparcament de l’ edifici del carrer Biscaia

La segona visita va ser a la Casa Bloc al Passeig de Torras i Bages. La visita guiada començava a la zona comú exterior dels cinc blocs.

 

façana edific 'casa bloc'
façana edific ‘casa bloc’

Es tracta d’ un edifici racionalista projectat per el GATCPAC en plena època de la República i construïts del 1933 al 1939. Va ser un edifici pensat per allotjar part dels nombrosos treballadors que s’ instal·laven en aquesta zona de Barcelona per ser un important nucli industrial. Un edifici que com al moviment modern ofereix noves solucions arquitectòniques i però especialment socials, noves formes de vida. Per la seva construcció es prioritzen els nous materials i sistemes constructius. Actualment s’ ha museïtzat un dels habitatges, recuperant la seva estructura original i els elements decoratius i d’ acabat que la formaven.  Visites realment interessants!

 

corredor exterior edifici Casa Bloc
corredor exterior edifici Casa Bloc
interior Casa Bloc
interior Casa Bloc
escala en interior de Casa Bloc
escala en interior de Casa Bloc

El pasado fin de semana acudimos a un par de propuestas del 48h OPEN HOUSE BARCELONA. De la extensa oferta de interesantes edificios a visitar nos decantamos por un par de propuestas de arquitectura moderna en el barrio de Santo Andreu.
La primera fue el edificio de la calle Biscaia 340, del arquitecto Antoni de Moragas.
Se trata de un edificio de 250 viviendas entre medianeras y en chaflán, que finalizó su construcción en 1970. Es un edificio de arquitectura sincera, que muestra los materiales con que están hechas las diferentes partes del edificio, como los muros interiores de obra vista sin necesidad de ser revestidos o escayolados, o la estructura de cemento armado que se muestra en el techo del vestíbulo de la planta baja. A la vez el arquitecto no olvida los materiales tradicionales como la cerámica vidriada, que se utiliza como revestimiento de la única entrada al edificio y en los antepechos de las ventanas en fachada, esto también se ve en el cierre de la zona de aparcamiento a base de muros calados con ladrillo macizo y las divisiones interiores con ladrillo perforado.
La segunda visita fue la Casa Bloc en el Paseo de Torras y Bages. La visita guiada empezaba en la zona común exterior de los cinco bloques. Se trata de un edificio racionalista proyectado por el GATCPAC en plena época de la República y construidos del 1933 al 1939. Fue un edificio pensado para alojar parte de los numerosos trabajadores que se instalaban en esta zona de Barcelona por ser un importante núcleo industrial. Un edificio que cómo en el movimiento moderno ofrece nuevas soluciones arquitectónicas y pero especialmente sociales, nuevas formas de vida. Para su construcción se priorizan los nuevos materiales y sistemas constructivos. Actualmente se ha museizado una de las viviendas, recuperando su estructura original y los elementos decorativos y de acabado que la formaban. Visitas realmente interesantes!