Fira del Moble Milà 2016

Com cada Abril a part del bon temps ens arriben les novetats que es presenten al Fira Internacional del Moble de Milà, punt de referencia dins el món del disseny i interiorisme.

La fira engloba tan l’espai firal com molts dels barris de la ciutat: nosaltres ens decantem per Tortona i Brera on s’ hi couen les instal·lacions dels artistes més emergents i d’ aquells ja consagrats, i on els showrooms de les millors marques s’ obren al públic amb les seves millors gales.

Aquest any ens ha agradat trobar com a comú denominador d’ allò mes destacat a Milà l’ús del color. Color a les parets dels estants, color en el mobiliari, color en els vidres, color en les làmpades …

Un bon exemple n’ és la col·lecció càpsula Credenza, disseny a partir de la col·laboració entre Patricia Urquiola i el dissenyador gràfic Federico Pepe. A l’espai Pontaccio al barri de Brera en vam podem veure els satisfactoris resultats, on  les peces de mobiliari es forgen  a partir de l’ actualització dels vitralls tradicionals: Panells que amb vidres de colors i emplomats en formes geomètriques bàsiques fan peces atractives i vitals on és tan important la pròpia peça com les llums i ombres que aquesta genera.

fira del moble milà 2016
CREDENZA Patricia Urquiola + Federico Pepe

Seguim al barri de Brera on hi trobem la botiga Spotti, referent del sector, on el color i les formes geomètriques també hi eren presents.

Fira del moble de Milà 2016
Elisa Ossino -Brera

Una altra parella que sempre ha apostat pel color és l’estudi Raw Edges. En aquesta ocasió han fet una instal·lació on el patró “Herringbone” (espina de peix)  n’és el protagonista.

Feina internacional del mueble de Milan 2016
Raw Edges – Herringbone

Pel que fa als estands dins la fira del Mobile, el que més ens ha agradat ha estat el de Zanotta. Format per mini cubs-recinte on s’ hi recreen espais habitats amb el seu producte, dins d’una ambientació tranquil·la repleta de vegetació i amb il·luminació puntual que enfoca allò a destacar.

fira del moble de Milà 2016
espai ZANOTTA

FotosDe la fira volem destacar una instal·lació molt suggerent, atractiva i cuidada: es tracta de la que ha creat la marca COS amb la col·laboració de l’arquitecte japonès Sou Fujimoto. Aquest binomi ha creat un ‘bosc de llum’, on arbres cònics traçats amb llum acompanyats de so i boira emulen la sensació d’estar en un bosc durant el crepuscle.

Veure video de ‘ Forest of Light’  de COS+Sou Fujimoto

I tot acabant de digerir totes aquestes novetats ja estem esperant amb ganes la següent edició del Saló Internacional del Moble de Milà.

 

 

// En Abril, a parte del buen tiempo, nos llegan las novedades que se presentan al Salón Internacional del Mueble 2016 de Milán, punto de referencia en el mundo del diseño e interiorismo.
La feria engloba tano el espacio ferial como muchos de los barrios de la ciudad: nosotras nos decantamos por Tortona y Brera donde se cuecen las instal·lacions de los artistas más emergentes y de aquellos ya consagrados, y donde los showrooms de las mejores marcas se abren al público con sus mejores galas. 
Este año nos ha gustado encontrar como común denominador de aquello mas destacado a Milán el uso del color. Color en las paredes de los estantes, color en el mobiliario, color en los vidrios, color en las lámparas … 
Un buen ejemplo es la colección cápsula Credenza, diseño a partir de la colaboración entre Patricia Urquiola y el diseñador gráfico Federico Pepe. En el espacio Pontaccio en el barrio de Brera pudímos ver los satisfactorios resultados, donde las piezas de mobiliario se forjan a partir de la actualización de los vitrales tradicionales: Paneles que con vidrios de colores y plomados en formas geométricas básicas hacen piezas atractivas y vitales donde es tan importante la propia pieza como las luces y sombras que esta genera.

Feria internacional del mueble de Milán
CREDENZA Patricia Urquiola + Federico Pepe

Seguimos en el barrio de Brera donde encontramos la tienda Spotti, referente del sector, donde el color y las formas geométricas también estaban presentes.

fira moble Milà 2016
feria internacional del mueble de milan 2016

Otra pareja que siempre ha apostado por el color es el estudio Raw Edges. En esta ocasión han hecho una instalación dónde el patrón “Herringbone” (espina de pescado) es el protagonista. 

fira del moble milà 2016
feria internacional del mueble de milan 2016

En cuanto a los estands dentro de la feria del Mobile, el que más nos ha gustado ha sido el de Zanotta. Formado por mini cubos-recinto donde se recrean espacios habitados con sus productos, dentro de una ambientación tranquila repleta de vegetación y con iluminación puntual que enfoca aquello a destacar.

feria internacional del mueble de milán 2016
espai ZANOTTA

De la feria queremos destacar una instalación muy sugerente, atractiva y cuidada: se trata de la que ha creado la marca COS con la colaboración del arquitecto japonés Sou Fujimoto. Este binomio ha creado un ‘bosque de luz’, donde árboles cónicos trazados con luz y acompañados de sonido y niebla emulan la sensación de estar en un bosque durante el crepúsculo.
Ver video de ‘ Forest of Light’ COS + Sou Fujimoto

Y acabando de digerir todas estas novedades ya estamos esperando con ganas la siguiente edición del Salón Internacional del Mueble de Milán


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *