100 ANIVERSARI BAUHAUS AMB ELS TEIXITS D’ ANNI ALBERS I GUNTA STÖLZL

100 BAUHAUS TEIXITS ANNI ALBERS I GUNTA STÖLZL
100 BAUHAUS TEIXITS ANNI ALBERS I GUNTA STÖLZL

Aquest any se celebren els 100 anys de la fundació de la Bauhaus. Diferents actes, exposicions i reedicions ens van acompanyant durant aquest 2019. Una d’ aquestes accions l’ ha empès l’ empresa novaiorquesa Designtex que s’ afegeix a aquesta commemoració amb una línia de teixits i revestiments a partir de les feines que Gunta Stölzl i Anni Albers van crear durant el seu temps a l’escola Bauhaus.

https://www.designtex.com/large-scale-geometric-5.html

Són vuit tèxtils de tapisseria i vuit revestiments de parets impresos digitalment,  anomenats The Bauhaus Project i dissenyats per la que va ser cap del taller de la Bauhaus, Gunta Stölzl i Anni Albers que va ocupar el mateix càrrec posteriorment.

100A bauahus- Gunta Stölzl
Bauahus 100 Gunta Stölzl

 

100A Bauhaus -Anni Albers
Bauhaus 100 Anni Albers

La presidenta de Designtex, Susan Lyons, explica que el llançament del projecte Bauhaus aquest any coincideix amb el centè aniversari de l’escola, però que les col·leccions realment es van produir per accident. «Creiem  que les dones encara no havien rebut tant reconeixement com haurien de tenir», va dir Lyons.

Lyons arran de trobar els dissenys realitzats a la Bauhaus va quedar impressionada i va decidir recrear-los per a ús quotidià. Va entrar en contacte amb la filla de Stölzl, Monika Stadler,  i una amiga de la família dels Albers,  Lucy Swift Weber, que forma part de la fundació Albers.  «Aquest treball va ser tan important per al nostre camp, però també per al disseny en general, que va necessitar més atenció» comenta Lyons.

Large Scale Geometric, de Designtex
Large Scale Geometric, de Designtex (100A BAUHAUS)

Stölzl i Albers eren mestres de la composició.  Treballaven amb una abstracció que la gent no havia vist abans en productes decoratius.
Per el que fa a la col·lecció que ha produït Designtex  presenten patrons geomètrics amb detalls asimètrics i un ús subtil del color. Les seves complexes construccions de teixit van ser traçades i referenciades per l’equip de Designtex per tal de recrear els teixits amb la màxima riquesa possible.
Designtex també ha recreat dissenys d’ aquestes dues dissenyadores de treballs realitzats  després de la seva època a la Bauhaus, incloent un tèxtil en relleu d’Albers i una peça de Stölzl a partir de 1979 amb quadrats, rectangles i triangles.

Circle Jacquard, de Designtex (100A BAUHAUS)
Circle Jacquard, de Designtex (100A BAUHAUS)

Fotografies  de Designtex

 

// 100 CUMPLEAÑOS DE LA BAUHAUS A PARTIR LOS TEJIDOS DEL ANNI ALBERS I GUNTA STÖLZL

Este año se celebran los 100 años de la fundación de la Bauhaus. Diferentes actos, exposiciones y reediciones nos van acompañando durante este 2019.

https://www.bauhaus100.com

Una de estas acciones lo ha empujado la empresa neoyorquina Designtex que se suma a esta conmemoración con una línea de tejidos y revestimientos a partir de los trabajos que Gunta Stölzl y Anni Albers crearon durante su tiempo a la escuela Bauhaus.

https://www.designtex.com/large-scale-geometric-5.html

Son ocho textiles de tapicería y ocho revestimientos de paredes imprimidos digitalmente, denominados The Bauhaus Project y diseñados por la que fue jefa del taller de la Bauhaus, Gunta Stölzl y Anni Albers que ocupó el mismo cargo posteriormente.

La presidenta de Designtex, Susan Lyons, explica que el lanzamiento del proyecto Bauhaus este año coincide con el centésimo cumpleaños de la escuela, pero que las coleccions realmente se produjeron por accidente.

«Creemos que las mujeres todavía no habían recibido tanto reconocimiento como tendrían que tener», dijo Lyons.

Lyons a raíz de encontrar los diseños realizados a la Bauhaus quedó impresionada y decidió recrearlos para uso cotidiano. Entró en contacto con la hija de Stölzl, Monika Stadler, y una amiga de la familia de los Albers, Lucy Swift Weber, que forma parte de la fundación Albers.

«Este trabajo fue tan importante para nuestro campo, pero también para el diseño en general, que necesita más atención» comenta Lyons.

Stölzl y Albers eran maestros de la composición. Trabajaban con una abstracción que la gente no había visto antes en productos decorativos.

La colección que ha producido Designtex presenta patrones geométricos con detalles asimétricos y un uso sutil del color. Sus complejas construcciones de tejido fueron trazadas y referenciadas por el equipo de Designtex para recrear los tejidos con la máxima riqueza posible.

Designtex también ha recreado diseños de estas dos diseñadoras de trabajos realizados después de su época a la Bauhaus, incluyendo un textil en relevo de Albers y una pieza de Stölzl a partir de 1979 con cuadrados, rectángulos y triángulos.

Fotografías de Designtex

THE COLOR COMMUNITY · TARDOR-HIVERN 2019/2020

THE COLOR COMMUNITY_CARTELL TARDOR-HIVERN 2019/2020
THE COLOR COMMUNITY_CARTELL TARDOR-HIVERN 2019/2020

Ja són 10 edicions les que The Color Communtiy ens presenten les noves tendències en colors, teixits, textures i disseny. En aquesta ocasió es va presentar les tendències per la Tardor-Hivern 2019/2020.

THE COLOR COMMUNITY,  un projecte nascut a Barcelona de la mà de tres persones de diferents àmbits creatius: Pere Ortega, arquitecte a Saeta Estudi , Eva Muñoz, dissenyadora i especialista en Color&Trim, Rosa Pujol estilista de teixits i colors a Gratacós,  i que per cada temporada sumen persones amb sensibilitat per el color per generar les gammes que  dues vegades l’ any ens ofereixen amb una presentació  sensorial i inspiradora.

THE COLOR COMMUNITY TEAM
THE COLOR COMMUNITY TEAM

Aquesta edició va ser molt especial per nosaltres ja que vam ser convidades per THE COLOR COMMUNITY per la tria dels colors per la Tardor-Hivern de 2019/2020. Des de que vam rebre aquesta invitació vam estar confeccionat les nostres aportacions i inspiracions, que vam presentar. D’ aquestes sessions preliminars van sortir les cartes de colors que es presentarien a l’ Antiga Fàbrica Damm de Barcelona. Una jornada molt enriquidora i creativa.

MOSTRES DE TREBALL EN REUNIÓ TRIA DE GAMMES
PRESENTACIO THE COLOR COMMUNITY

THE MOV va ser el concepte que va generar les quatre inspiracions de colors que es van presentar. El moviment com un constant generador de canvi, de processos, de trànsits i vincular-los al disseny, en la seva creació, resposta i relació amb la societat.

PRESENTACIO THE COLOR COMMUNITY ·TARDOR-HIVERN 2019/2020
PRESENTACIO THE COLOR COMMUNITY ·TARDOR-HIVERN 2019/2020

Beauty Attack, Team Set, Falling Up i Vebes són les denominacions de les cartes de colors per un hivern proper.

Beauty Attack és com es denomina la primera gamma que busca la tensió entre allò urbà i el món natural. És un connectar amb la naturalesa des de la perspectiva del món urbà, l’ entorn protegit. Alegries cromàtiques per l’ hivern amb certes influencies estiuenques. Textures boscoses i estampats vegetals en contraposició amb teixits sintètics i innovadors.

Team Set  és la segona inspiració presentada i fa referència al moviment personal cap a la comunitat, un apropament necessari per pertànyer a un grup i sentir la protecció i la pròpia individualitat com a esser. Una gamma poderosa i forta que proposa l’ aproximació al negre. Team-Set és el paradigma de la mobilitat expressada amb sofisticació pausada, amb rotunditat cromàtica.

Falling Up ens parla del moviment en positiu, una caiguda amb direcció ascendent, optimista i que mira al passat amb positiu i reconcilia el disseny amb la tradició. Ofereix intimitat i un subtil joc de falses innocències.  Una gamma de tons suaus que ens abraça i ens aporta seguretat. Colors tranquils però que amb textures i materials sintètics doten de certa rebel·lia, enriquits per plecs, perforats i volums amb diverses capes.

Vibes es la darrera inspiració presentada i fa referència  a les vibracions, aquelles que transmeten vida,  positivitat i alegria. És una gamma gens tímida, dinàmica i exhibicionista però amb molt estil i singularitat. Amb moltes harmonies cromàtiques contrastades. Una gamma que fuig de la homogeneïtzació per expressar amb orgull la particularitat.

La generació  de sensacions per el transport de les gammes és va complementar amb audiovisuals , sabors i olors. Sabors aportats per caramels que amb la presentació de cada inspiració s’ havia d’ anar degustant i transmetien l’ essència de les gammes i  les olors que a la part final de l’ esdeveniment es podrien apreciar per concloure la presentació.

THE COLOR COMMUNITY -OLORS
THE COLOR COMMUNITY -OLORS

http://www.thecolorcommunity.tumblr.com/

http://www.minuscula.net/

MINÚSCULA INTERIORISTES AMB THE COLOR COMMUNITY
MINÚSCULA INTERIORISTES AMB THE COLOR COMMUNITY

// Ya son 10 ediciones las que THE COLOR COMMUNITY nos presentan las nuevas tendencias en colores, tejidos, texturas y diseño. En esta ocasión se presentó las tendencias por el Otoño-Invierno 2019/2020.
THE COLOR COMMUNITY , un proyecto nacido en Barcelona de la mano de tres personas de diferentes ámbitos creativos: Pere Ortega, arquitecto a Saeta Estudio , Eva Muñoz, diseñadora y especialista en Color&Trim, Rosa Pujol estilista de tejidos y colores a Gratacós, y que por cada temporada suman personas con sensibilidad por el color para generar las gamas que dos veces el año nos ofrecen con una presentación sensorial e inspiradora.
Esta edición fue muy especial por nosotros puesto que fuimos invitadas por THE COLOR COMMUNITY por la elige de los colores por el Otoño-Invierno de 2019/2020. Desde que recibimos esta invitación estuvimos confeccionado nuestras aportaciones e inspiraciones, que presentamos. De estas sesiones preliminares salieron las cartas de colores que se presentarían a la Antigua Fábrica Damm de Barcelona. Una jornada muy enriquecedora y creativa.
THE MOV fue el concepto que generó las cuatro inspiraciones de colores que se presentaron. El movimiento como un constante generador de cambio, de procesos, de tránsitos y vincularlos al diseño, en su creación, respuesta y relación con la sociedad.
Beauty AttackTeam SetFalling Up y Vibes son las denominaciones de las cartas de colores por un invierno cercano.
Beauty Attack es como se denomina la primera gama que busca la tensión entre aquello urbano y el mundo natural. Es un conectar con la naturaleza desde la perspectiva del mundo urbano, el entorno protegido. Alegrías cromáticas para el invierno con ciertas influencias veraniegas. Texturas boscosas y estampados vegetales en contraposición con tejidos sintéticos e innovadores.
Team Set es la segunda inspiración presentada y hace referencia al movimiento personal hacia la comunidad, un acercamiento necesario para pertenecer a un grupo y sentir la protección y la propia individualidad como ser. Una gama poderosa y fuerte que propone la aproximación al negro. Team-Set  el paradigma de la movilidad expresada con sofisticación pausada, con rotundidad cromática.
Falling Up nos habla del movimiento en positivo, una caída con dirección ascendente, optimista y que mira al pasado con positivo y reconcilia el diseño con la tradición. Ofrece intimidad y un sutil juego de falsas inocencias. Una gama de tonos suaves que nos abraza y nos aporta seguridad. Colores tranquilos pero que con texturas y materiales sintéticos dotan de cierta rebeldía, enriquecidos por pliegues, perforados y volúmenes con varias capas.
Vibes se la última inspiración presentada y hace referencia a las vibraciones, aquellas que transmiten vida, positividad y alegría. Es una gama nada tímida, dinámica y exhibicionista pero con mucho estilo y singularidad. Con muchas armonías cromáticas contrastadas. Una gama que huye de la homogeneización para expresar con orgullo la particularidad.

La generación de sensaciones para el transporte de las gamas se complementó con audiovisuales, sabores y olores. Sabores aportados por caramelos que con la presentación de cada inspiración se tenía que ir degustando y transmitían la esencia de las gamas y los olores que en la parte final del acontecimiento se podrían apreciar para concluir la presentación.

http://www.thecolorcommunity.tumblr.com/

http://www.minuscula.net/